CopiApp 3.56 [free]

descripción

Copiax applikation är en katalog och ett beställningsverktyg i fickformat. Här hittar du enkelt produktinformation, pris och lagersaldo hos Copiax.
Du loggar in med samma inloggningsuppgifter som på Copiax.se.
Det finns idag tre menyknappar:
Hem:
- Hitta kontaktinformation till oss på Copiax
- Gör dina inställningar, t. ex. vilket ditt hämtlager är (Stockholm/Göteborg) för att se rätt lagersaldo
- Se Copiax öppettider.
Sök/Order:
- Sök bland alla våra produkter
- Se lagersaldo i Stockholm eller Göteborg
- Se produktinformation
- Se bruttopriser och nettopris
- Sök med streckkod via enhetens kamera
- Beställ direkt
- Se alternativa produkter
- Se tillbehör
- Manualer
- Bruksanvisningar
- Produktblad
Kundvagn:
- Se din beställning och totalt pris
- Skicka din beställning direkt
- Möjlighet att ange en alternativ leveransadress
- Flera olika leveranssätt att välja på


Copiax application is an online catalog and ordering tools in pocket format. Here you can easily find product information, prices and stock levels at
Copiax.
You log in with the same login data on Copiax.se.
There are currently three menu buttons:
Home:
- Find contact us at Copiax
- Make your settings, t. Ex. which your warehouse is (Stockholm / Gothenburg) to ensure correct stock levels
- See Copiax hours.
Search / Order:
- Search All our products
- See stock total in Stockholm or Gothenburg
- See the product
- See the gross price and net price
- Search by barcode using the device camera
- Order
- See alternative products
- Other accessories
- Manuals
- Instructions for use
- Product Sheet
Shopping Cart:
- Make your order and the total price
- Send your order immediately
- Ability to specify an alternative delivery address
- Several different delivery methods to choose from

Comentario del editor

Versiones anteriores

Código bidimensional para descargar
  • Nombre del software: CopiApp
  • Software Categoría: Negocios
  • Código App: com.copiax
  • Versión lastest: 3.56
  • requisito: 4.0.3 o superior
  • Tamaño del archivo : 2.01 MB
  • tiempo de actualización: 2020-08-01