HarmonogramPlus 3.4 [free]

descripción

Program HarmonogramPlus został stworzony na bazie programu Harmonogram4. Na tą chwilę program ma tą samą funkcjonalność, ma zmieniony wygląd dostosowany do nowych
standardów oraz ma poprawioną jakość widżetów. Działa na urządzenia z Androidem 4.0.3 i nowszych. Użytkownicy Harmonogram4 mogą przenieść wszystkie dane poprzez zapisanie
kopii ustawień a następnie wczytanie jej do programu HarmonogramPlus.
Program HarmonogramPlus służy do wyświetlania harmonogramu pracy w systemie trzybrygadowym, czterobrygadowym lub pięciobrygadowym na dowolnie wybrany miesiąc i rok.
Program posiada zdefiniowane następujące systemy:
✔ czterobrygadowe:
★ 1111 W 2222 W 3333 WW
★ 3333 WW 2222 W 1111 W
★ 3333 W 2222 W 1111 WW
★ 11 22 33 WW
★ 1122333 WW 1122233 WW 1112233 WWW
★ 1111 W 3333 W 2222 WW
★ 111111 WW 222222 WW 333333 WW
✔ pięciobrygadowe:
★ 112233 WWWW
✔ dowolny system:
★ trzybrygadowy
★ czterobrygadowy,
★ pięciobrygadowy.
- samemu definiuje się dowolny cykliczny harmonogram trzybrygadowy, czterobrygadowy lub pięciobrygadowy.
- określa się czy jest to system dwuzmianowy, trzyzmianowy czy czterozmianowy.
- definiuje się ilość godzin pracy na zmianę (6, 8 lub 12, konieczne do prawidłowego wyświetlania normy do przepracowania).
- określa się czy święta są dniami wolnymi (głównie dotyczy systemów trzybrygadowych).
- można wybrać również opcję soboty i niedziele zawsze wolne.
W ustawieniach programu należy zdefiniować typ systemu pracy oraz dni początkowe cyklu dla poszczególnych brygad (pierwszy dzień pierwszej zmiany dla brygad A, B, C, D,
oraz E (dla pięciobrygadówki)). Na podstawie tych danych program kalkuluje harmonogram pracy.
Można ustawić pole "Moja brygada", wtedy kolumna wybranej brygady w harmonogramie będzie wyróżniona.
Można wstawiać do grafiku dodatkowe dni wolne (DW - dzień wolny, U - urlop, CH - chorobowe, oraz dowolne inne rodzaje, definiuje się je w oknie Dni wolne - menu - Edycja
rodzajów dni wolnych).
Oprócz dni wolnych można do grafiku wstawiać dodatkowe dni robocze.
Do poszczególnych dni miesiąca można dodawać notatki. Aby podglądnąć lub dodać notatkę należy przytrzymać palec nad polem odpowiedniego dnia na ekranie głównym. Dni, do
których została dodana notatka, mają żółte tło.
Notatkami można również zarządzać z poziomu dedykowanego okna.
Dostępne są statystyki miesięczne oraz roczne.
Nazwy zmian, domyślne "1", "2" i "3" można zmienić. Zmieniać można również nazwy brygad, domyślnie "A", "B", "C", "D", "E".
Harmonogram pracy można udostępnić w postaci grafiki JPG. Grafika taka może być zapisana do pliku lub wysłana MMSem, e-mailem, itp.
Aplikacja posiada możliwość tworzenia profili oraz przełączania między nimi. W każdym z profili można zapisać inny grafik oraz wszystkie ustawienia z nim związane.
Program posiada dwa widżety wyświetlające grafik. Podczas dodawania widżetu na ekran należy wybrać z którego profilu ma być wyświetlany harmonogram oraz czy ma być w
widżecie widoczna nazwa profilu.
W programie dla każdej zmiany można ustawić alarm dźwiękowy na dowolną godzinę. Np. w każdy dzień, w którym wypada I zmianę ustawiamy poranne budzenie. Jeśli w grafiku
jest wstawiony dodatkowy dzień wolny (np. urlop), to alarm nie dzwoni.
Aby widżety się codziennie odświeżały, oraz żeby alarmy dzwoniły o ustalonym czasie, należy aplikację dodać do wyjątków w systemie zarządzania energią.
Zachęcam do polecania aplikacji współpracownikom.

Comentario del editor

Versiones anteriores

Código bidimensional para descargar
  • Nombre del software: HarmonogramPlus
  • Software Categoría: Negocios
  • Código App: pl.org.chmiel.harmonogramPlus
  • Versión lastest: 3.4
  • requisito: 4.0.3 o superior
  • Tamaño del archivo : 3.61 MB
  • tiempo de actualización: 2018-04-16